รายละเอียด

 • ประสานงานการตลาดกับลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ
  ทำกิจกรรมการตลาด,ใบเสนอราคา,กิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 • จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายตามที่ได้จัดทำ Sale Forecast ไว้
 • ประสานงานกับฝ่ายโรงงานเพื่อจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
 • สรุปปัญหาและติดตามงานกับฝ่ายผลิตและโรงงานทุกสัปดาห์
 • สรุปยอดขายวิเคราะห์เสนอผล และ KPI ในแต่ละเดือน เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประชุมบริษัท ฯ ประจำเดือน
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด ,การบริหาร ,และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 5 ปี
 4. มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถพูด เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-Mail
สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
45 ม.3 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 086-994-4844,038-088-430
อีเมล : [email protected]